sobota, 16 października 2010

448 USA


Mount Adams – święte miejsce Indian Ameryki Północnej, góra w stanie Waszyngton. Dla Indian z plemienia Yakima ta święta góra to miejsce tradycyjnych pielgrzymek, modlitw, ceremonii, poszukiwania wizji i składania ofiar, wykorzystywane od czasów przed europejską kolonizacją Ameryki Północnej do dziś.
Wysokość-3744 m npm.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz